LÖNSAMHETSKALKYL

Maskindata IIoT MES
Antal maskiner
Maskintid per månad
Maskinkostnad per timme
Produktivitetsförbättring
OEE Förbättring i %-enheter
Mervärde per månad
Hyra för OnTop™
Hyra per månad
Hyra per maskintimme